Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikkö tutki projektissa kiinnittymiseen ja opetussuunnitelmatyöhön liittyviä teemoja ja oli tiiviisti mukana toteuttamassa yliopiston koulutusuudistusta.

Osaprojektin tavoitteena oli vahvistaa yliopistojen valmiutta pedagogiseen uudistamiseen sekä pyrkiä vaikuttamaan pysyviin oppimista ja opettamista koskeviin toimintakäytänteisiin. Lisäksi tuettiin opiskelijoiden opintoihin kiinnittymistä, opiskelumotivaation lisäämistä, opiskelijapalautejärjestelmän kehittämistä sekä opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksien lisäämistä opetussuunnitelmatyössä.

Sekä opetussuunnitelmasta että opetussuunnitelmatyöstä ja sen uudistamisesta yliopistossa kertyi runsaasti tutkimustietoa. Projektin tuloksena syntyi muun muassa mallinnus laaja-alaisesta opetussuunnitelmatyöstä sekä OPS-työtä koskeva moduuli yliopistopedagogiikan opintoihin.  Lisäksi projektissa tuotettiin NEXUS-kysely ja itsearviointityökalu, jonka avulla voidaan tutkia opiskelijoiden kiinnittymistä opintoihin ja opiskeluorientaatioita. Kysely toimii ohjaustyökalun lisäksi myös tutkimusinstrumenttina, jolla tuotetusta aineistosta tehtiin tutkimusta.

 

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikkö tutki projektissa kiinnittymiseen ja opetussuunnitelmatyöhön liittyviä teemoja ja oli tiiviisti mukana toteuttamassa yliopiston koulutusuudistusta.

Osaprojektin tavoitteena oli vahvistaa yliopistojen valmiutta pedagogiseen uudistamiseen sekä pyrkiä vaikuttamaan pysyviin oppimista ja opettamista koskeviin toimintakäytänteisiin. Lisäksi tuettiin opiskelijoiden opintoihin kiinnittymistä, opiskelumotivaation lisäämistä, opiskelijapalautejärjestelmän kehittämistä sekä opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksien lisäämistä opetussuunnitelmatyössä.

Sekä opetussuunnitelmasta että opetussuunnitelmatyöstä ja sen uudistamisesta yliopistossa kertyi runsaasti tutkimustietoa. Projektin tuloksena syntyi muun muassa mallinnus laaja-alaisesta opetussuunnitelmatyöstä sekä OPS-työtä koskeva moduuli yliopistopedagogiikan opintoihin.  Lisäksi projektissa tuotettiin NEXUS-kysely ja itsearviointityökalu, jonka avulla voidaan tutkia opiskelijoiden kiinnittymistä opintoihin ja opiskeluorientaatioita. Kysely toimii ohjaustyökalun lisäksi myös tutkimusinstrumenttina, jolla tuotetusta aineistosta tehtiin tutkimusta.

 

Pienennä

Henkilöt:

 • projektin johtaja Marita Mäkinen
 • projektipäällikkö Sanna Vehviläinen
 • yliopistonlehtori Johanna Annala
 • yliopistotutkija Vesa Korhonen
 • yliopistotutkija Kai Halttunen
 • erikoissuunnittelija Paula Mikola
 • erikoissuunnittelija Päivi Svärd
 • erikoissuunnittelija Johanna Roihuvuo
 • tutkimusassistentti Tiia-Liina Puupponen
 • tutkimusassistentti Sara Partanen

Henkilöt:

 • projektin johtaja Marita Mäkinen
 • projektipäällikkö Sanna Vehviläinen
 • yliopistonlehtori Johanna Annala
 • yliopistotutkija Vesa Korhonen
 • yliopistotutkija Kai Halttunen
 • erikoissuunnittelija Paula Mikola
 • erikoissuunnittelija Päivi Svärd
 • erikoissuunnittelija Johanna Roihuvuo
 • tutkimusassistentti Tiia-Liina Puupponen
 • tutkimusassistentti Sara Partanen
 
iStart-julkaisujärjestelmä - ConnectingTalents Oy