Tampereen ja Jyväskylän yliopistoissa tehtiin opiskelijatutkimusta korkeakoulutuksesta syrjäytymisilmiön laajuudesta ja luonteesta. Tavoitteena oli tuottaa käsitteellistä ja empiiristä tietoa syrjäytymisilmiöstä ja sen ehkäisemisen mahdollisuuksista korkeakoulutuksessa sekä auttaa ymmärtämään opiskelemattomuuden syitä ja seurauksia. Toimenpiteet keskittyivät syrjäytymisilmiön parempaan tunnistamiseen korkeakoulutuksessa sekä opintoihin kiinnittymistä tukeviin käytänteisiin ja tarpeisiin opiskelijanäkökulmasta. Tuloksena syntyi uutta tietoa aiemmin vähän kokonaisvaltaisesti selvitetyltä alueelta. Kertynyttä tutkimuspohjaa hyödynnettiin projektin edetessä opiskelijoiden kiinnittymistä tukevassa työssä.

 

Tampereen ja Jyväskylän yliopistoissa tehtiin opiskelijatutkimusta korkeakoulutuksesta syrjäytymisilmiön laajuudesta ja luonteesta. Tavoitteena oli tuottaa käsitteellistä ja empiiristä tietoa syrjäytymisilmiöstä ja sen ehkäisemisen mahdollisuuksista korkeakoulutuksessa sekä auttaa ymmärtämään opiskelemattomuuden syitä ja seurauksia. Toimenpiteet keskittyivät syrjäytymisilmiön parempaan tunnistamiseen korkeakoulutuksessa sekä opintoihin kiinnittymistä tukeviin käytänteisiin ja tarpeisiin opiskelijanäkökulmasta. Tuloksena syntyi uutta tietoa aiemmin vähän kokonaisvaltaisesti selvitetyltä alueelta. Kertynyttä tutkimuspohjaa hyödynnettiin projektin edetessä opiskelijoiden kiinnittymistä tukevassa työssä.

 

Pienennä

Henkilöt:

  • TaY: Tutkimusjohtaja Vesa Korhonen
  • JY: Tutkija Juhani Rautopuro
  • JY: Erikoistutkija Jani Ursin

Henkilöt:

  • TaY: Tutkimusjohtaja Vesa Korhonen
  • JY: Tutkija Juhani Rautopuro
  • JY: Erikoistutkija Jani Ursin
 
iStart-julkaisujärjestelmä - ConnectingTalents Oy