Campus Conexus – opiskelijan hyväksi

Campus Conexus -tunnuksella tarkoitetaan kahta verkostoitunutta korkeakoulutuksen tutkimus- ja kehittämisprojektia. Projekti toteutettiin vuosina 2009-2014. Projektien henkeä kuvaavia avainsanoja ovat kiinnittyminen, yhteisö, verkosto, ohjaus, holistisuus, tulevaisuus ja korkeakouluopetus. Sana conexus tarkoittaa ’yhteen punottu’.

Tälle sivustolle on koottu projektin aikana tuotettuja työkaluja ja tutkimustietoa, joista on iloa ja hyötyä vielä projektin päätyttyäkin. Voit esim. käyttää videoluentoja opetuksessasi, tilata kirjoja ja lukea tutkimusartikkeleita tai ottaa käyttöösi opiskelua ja ohjausta tukevia verkkosovelluksia. Sivuston materiaalit ovat saatavilla vuoden 2019 loppuun asti.

Campus Conexus II —  Opiskelukykyä ja yhteisöllisyyttä korkeakouluopintoihin (2011-2014)
Projektin tavoite oli tukea yliopistoja juurruttamaan opiskelijoiden ja opettajien osallisuutta tukevaa toimintakulttuuria, soveltaa aiempien projektien tuloksia yliopistojen pysyviin toimintoihin sekä kehittää niitä edelleen tutkimuksellisella otteella. Projekti koostui neljästä osaprojektista, jotka olivat:

 • Yhteisöjen ja opiskelijatoiminnan kehittäminen
 • Osallisuutta luova opetussuunnitelmatyö
 • Ohjaus ja neuvonta opiskelupolulla
 • Verkkopalvelujen integrointi

Koordinaattorina toimi Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikkö. Osatoteuttajia olivat Tampereen yliopiston yliopistopalvelut, Tampereen teknillisen yliopiston matematiikan laitos, Suomen ylioppilaskuntien liitto ry, Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja Aalto-yliopisto.

Projektin yhteisarvo oli 2 miljoonaa euroa ja sen rahoittajia olivat Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Aalto-yliopisto, Suomen ylioppilaskuntien liitto sekä Aalto-yliopiston ylioppilaskunta. Projektin toteutusaika oli 1.1.2011-31.8.2014.

Campus Conexus I — Korkeakouluopiskelijan syrjäytymisen ehkäiseminen (2009-2012)
Projektin tarkoituksena oli lujittaa oppimiseen ja opettamiseen kannustavaa toimintakulttuuria korkeakoulussa. Keskeisenä tavoitteena oli tuottaa kiinnittymistä edistäviä toimintakäytänteitä opiskelijoiden opiskelun, oppimisen ja asiantuntijuuden kasvun prosesseihin ja siten ehkäistä korkeakouluopiskelijoiden syrjäytymistä. Projekti koostui viidestä osaprojektista, jotka olivat:

 • Syrjäytymisilmiön laajuutta ja luonnetta koskeva tutkimus
 • Opiskelijalähtöisen opetus-, ohjaus- ja opetussuunnitelmaympäristöjen kehittäminen
 • Moniammatillisen yhteistyö-  ja informaatioverkoston kehittäminen
 • Opiskelijoiden vertaisohjauksen kehittäminen
 • Yliopistokohtaisen verkkopalvelun kehittäminen

Koordinaattorina toimi Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikkö. Osatoteuttajia olivat Tampereen ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu, Tampereen teknillisen yliopiston matematiikan laitos, Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitos sekä Helsingin yliopiston yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö. Tutustu organisaatiokaavioon.

Projektin yhteisarvo oli 1,7 miljoonaa euroa ja sen rahoittajia olivat Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen kaupunki sekä Tampereen yliopisto. Projektin toteutusaika oli 1.9.2009-30.11.2012.

Campus Conexus – opiskelijan hyväksi

Campus Conexus -tunnuksella tarkoitetaan kahta verkostoitunutta korkeakoulutuksen tutkimus- ja kehittämisprojektia. Projekti toteutettiin vuosina 2009-2014. Projektien henkeä kuvaavia avainsanoja ovat kiinnittyminen, yhteisö, verkosto, ohjaus, holistisuus, tulevaisuus ja korkeakouluopetus. Sana conexus tarkoittaa ’yhteen punottu’.

Tälle sivustolle on koottu projektin aikana tuotettuja työkaluja ja tutkimustietoa, joista on iloa ja hyötyä vielä projektin päätyttyäkin. Voit esim. käyttää videoluentoja opetuksessasi, tilata kirjoja ja lukea tutkimusartikkeleita tai ottaa käyttöösi opiskelua ja ohjausta tukevia verkkosovelluksia. Sivuston materiaalit ovat saatavilla vuoden 2019 loppuun asti.

Campus Conexus II —  Opiskelukykyä ja yhteisöllisyyttä korkeakouluopintoihin (2011-2014)
Projektin tavoite oli tukea yliopistoja juurruttamaan opiskelijoiden ja opettajien osallisuutta tukevaa toimintakulttuuria, soveltaa aiempien projektien tuloksia yliopistojen pysyviin toimintoihin sekä kehittää niitä edelleen tutkimuksellisella otteella. Projekti koostui neljästä osaprojektista, jotka olivat:

 • Yhteisöjen ja opiskelijatoiminnan kehittäminen
 • Osallisuutta luova opetussuunnitelmatyö
 • Ohjaus ja neuvonta opiskelupolulla
 • Verkkopalvelujen integrointi

Koordinaattorina toimi Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikkö. Osatoteuttajia olivat Tampereen yliopiston yliopistopalvelut, Tampereen teknillisen yliopiston matematiikan laitos, Suomen ylioppilaskuntien liitto ry, Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja Aalto-yliopisto.

Projektin yhteisarvo oli 2 miljoonaa euroa ja sen rahoittajia olivat Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Aalto-yliopisto, Suomen ylioppilaskuntien liitto sekä Aalto-yliopiston ylioppilaskunta. Projektin toteutusaika oli 1.1.2011-31.8.2014.

Campus Conexus I — Korkeakouluopiskelijan syrjäytymisen ehkäiseminen (2009-2012)
Projektin tarkoituksena oli lujittaa oppimiseen ja opettamiseen kannustavaa toimintakulttuuria korkeakoulussa. Keskeisenä tavoitteena oli tuottaa kiinnittymistä edistäviä toimintakäytänteitä opiskelijoiden opiskelun, oppimisen ja asiantuntijuuden kasvun prosesseihin ja siten ehkäistä korkeakouluopiskelijoiden syrjäytymistä. Projekti koostui viidestä osaprojektista, jotka olivat:

 • Syrjäytymisilmiön laajuutta ja luonnetta koskeva tutkimus
 • Opiskelijalähtöisen opetus-, ohjaus- ja opetussuunnitelmaympäristöjen kehittäminen
 • Moniammatillisen yhteistyö-  ja informaatioverkoston kehittäminen
 • Opiskelijoiden vertaisohjauksen kehittäminen
 • Yliopistokohtaisen verkkopalvelun kehittäminen

Koordinaattorina toimi Tampereen yliopiston kasvatustieteiden yksikkö. Osatoteuttajia olivat Tampereen ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu, Tampereen teknillisen yliopiston matematiikan laitos, Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitos sekä Helsingin yliopiston yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö. Tutustu organisaatiokaavioon.

Projektin yhteisarvo oli 1,7 miljoonaa euroa ja sen rahoittajia olivat Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen kaupunki sekä Tampereen yliopisto. Projektin toteutusaika oli 1.9.2009-30.11.2012.

Pienennä

Campus Conexus

Campus Conexus

 

iStart-julkaisujärjestelmä - ConnectingTalents Oy