Campus Conexus -projektin kirjat

Tälle sivulle on koottu Campus Conexus -projektin aikana julkaistut teokset. Kirjat ovat tilattavissa maksutta osoitteesta elina.hamari@uta.fi.

Projektin kirjat

Nexus-itsearviointikysely korkeakouluopiskelijan opintoihin kiinnittymisen tukena (2014). Vesa Korhonen

Sähköinen Nexus-itsearviointikysely on Tampereen yliopistolla ESR-rahoitteisessa Campus Conexus II -hankkeessa 2012-2014 kehitetty ja pilotoitu kysely, jonka avulla opiskelijat voivat tietoisemmin arvioida omia opiskelun ja oppimisen lähestymistapojaan. Raportissa esitellään Nexus-itsearviointikyselyn teoreettista ja käsitteellistä perustaa ja Tampereen yliopistolla lukuvuonna 2012-13 toteutettujen sähköisen version pilotoinnin tuloksia. (PDF)

Rajanylityksiä - Aineenopettajaksi monitieteisessä yhteisössä (2013). Mäkinen Marita, Jyrkiäinen Anne, Annala Johanna (toim.)

Kirjan painos loppunut.

Osallistava korkeakoulutus (2012). Marita Mäkinen, Johanna Annala, Vesa Korhonen, Sanna Vehviläinen, Ann-Marie Norrgrann, Pekka Kalli ja Päivi Svärd (toim.)

Teoksen tavoitteena on antaa käsitteellisiä ja käytännöllisiä välineitä osallisuuden rakentamiseen korkeakouluyhteisöjen arjessa. Kyse on opintoihin kiinnittymisen, osallistavan opetussuunnitelmatyön ja uusia avauksia sisältävien pedagogisten käytänteiden tutkimisesta ja kehittämisestä. Viime kädessä toimijuus on korkeakouluyhteisön jäsenillä itsellään. (PDF)

Opiskelijat korkeakoulutuksen näyttämöillä (2012). Vesa Korhonen ja Marita Mäkinen (toim.)

Opintoihin kiinnittyminen on monimerkityksistä ja sen ymmärtämiseksi tarvitaan erilaisia näkökulmia. Kirjan artikkelit antavat korkeakoulutuksen kehittämisestä kiinnostuneille lukijoille eväitä pohtia, mistä ja miten löytyvät vahvan kiinnittymisen elementit korkeakouluopiskelussa ja sen tukemisessa. (PDF)

Korkeajännityksiä. Kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta (2011). Marita Mäkinen, Vesa Korhonen, Johanna Annala, Pekka Kalli, Päivi Svärd ja Veli-Matti Värri (toim.)

Lokakuussa 2011 ilmestynyt teos avaa näkökulmia korkeakoulutuksen traditioista, nykytilasta sekä koulutuksen uudistamisen jännitteistä. Teoksesta on painos loppunut. (PDF

 

Campus Conexus -projektin kirjat

Tälle sivulle on koottu Campus Conexus -projektin aikana julkaistut teokset. Kirjat ovat tilattavissa maksutta osoitteesta elina.hamari@uta.fi.

Projektin kirjat

Nexus-itsearviointikysely korkeakouluopiskelijan opintoihin kiinnittymisen tukena (2014). Vesa Korhonen

Sähköinen Nexus-itsearviointikysely on Tampereen yliopistolla ESR-rahoitteisessa Campus Conexus II -hankkeessa 2012-2014 kehitetty ja pilotoitu kysely, jonka avulla opiskelijat voivat tietoisemmin arvioida omia opiskelun ja oppimisen lähestymistapojaan. Raportissa esitellään Nexus-itsearviointikyselyn teoreettista ja käsitteellistä perustaa ja Tampereen yliopistolla lukuvuonna 2012-13 toteutettujen sähköisen version pilotoinnin tuloksia. (PDF)

Rajanylityksiä - Aineenopettajaksi monitieteisessä yhteisössä (2013). Mäkinen Marita, Jyrkiäinen Anne, Annala Johanna (toim.)

Kirjan painos loppunut.

Osallistava korkeakoulutus (2012). Marita Mäkinen, Johanna Annala, Vesa Korhonen, Sanna Vehviläinen, Ann-Marie Norrgrann, Pekka Kalli ja Päivi Svärd (toim.)

Teoksen tavoitteena on antaa käsitteellisiä ja käytännöllisiä välineitä osallisuuden rakentamiseen korkeakouluyhteisöjen arjessa. Kyse on opintoihin kiinnittymisen, osallistavan opetussuunnitelmatyön ja uusia avauksia sisältävien pedagogisten käytänteiden tutkimisesta ja kehittämisestä. Viime kädessä toimijuus on korkeakouluyhteisön jäsenillä itsellään. (PDF)

Opiskelijat korkeakoulutuksen näyttämöillä (2012). Vesa Korhonen ja Marita Mäkinen (toim.)

Opintoihin kiinnittyminen on monimerkityksistä ja sen ymmärtämiseksi tarvitaan erilaisia näkökulmia. Kirjan artikkelit antavat korkeakoulutuksen kehittämisestä kiinnostuneille lukijoille eväitä pohtia, mistä ja miten löytyvät vahvan kiinnittymisen elementit korkeakouluopiskelussa ja sen tukemisessa. (PDF)

Korkeajännityksiä. Kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta (2011). Marita Mäkinen, Vesa Korhonen, Johanna Annala, Pekka Kalli, Päivi Svärd ja Veli-Matti Värri (toim.)

Lokakuussa 2011 ilmestynyt teos avaa näkökulmia korkeakoulutuksen traditioista, nykytilasta sekä koulutuksen uudistamisen jännitteistä. Teoksesta on painos loppunut. (PDF

 

iStart-julkaisujärjestelmä - ConnectingTalents Oy