Pienennä

Tälle sivulle on koottu erilaisia projektin aikana kehitettyjä työkaluja ja toimintamalleja, joita kaikki opettajat, ohjaajat, kehittäjät ja opiskelijat voivat vapaasti hyödyntää omassa työssään.

Verkkopalvelut ja -työkalut

TTY Piiri - sosiaalinen verkkopalvelu

Sosiaalinen verkkopalvelu, jonka sisältää opettajille ja opiskelijoille monipuolisia välineitä. Tukee vuorovaikutusta, verkostoitumista ja kollaboratiivista työskentelyä. Lisätiedot Piirin verkkosivuilta.

"Oman toiminnan analysointi on aina hyödyllistä. Sitä kautta voi katsoa, onko jotain parannettavaa tai toimenpiteissä tehostettavaa." - Piiriä käyttänyt opiskelija

Nexus-itsearviointikysely

Nexus-kysely on opiskelijan itsearvioinnin sähköinen apuväline ja ohjauksen työkalu. Kysely keskittyy opiskelun ja opintoihin kiinnittymisen teemoihin. Lue lisää sähköisestä Nexus-oppaasta.

Innolla opiskelukykyä -materiaali

Innolla opiskelukykyä -materiaalipaketin avulla on mahdollista perehtyä opiskelukykyyn liittyviin asioihin sekä kehittää ohjatun keskustelun avulla erilaisia yhteisöjä opiskelukykyä paremmin tukeviksi. Tutustu sähköiseen materiaalipakettiin.

"Hyvä materiaali. Tätä voi hyödyntää omassa työssä. Kiitos!" - Opiskelukyky-työpajaan osallistunut opettaja

Ideoita opetukseen ja ohjaukseen

Tiedonhankinnan ohjauksen erityispiirteistä

Piirrosanimaatiovideossa käydään läpi, mitä tiedonhankinta on ja miten oppijoita voi ohjata kehittymään siinä. Katso video (15 min).

Tiedonhankinnan ohjaaminen tutkielmaseminaarissa

Esittely toimintamalleista ja työkaluista, joilla voidaan sulauttaa tiedonhankinnan ohjaus tutkielmaseminaariin. Perustana on Tampereen yliopistossa toteutettu pilottikokeilu. Katso video (8 min).

"Tämänkaltainen työskentely on toiminut hyvin. Opiskelijat kiinnostuvat selkeästi enemmän toistensa esittämistä tiedonlähteistä ja pohtivat niitten merkitystä." - Tutkielmaseminaarin vetäjä

Otetta opintoihin - ratkaisuja opiskelupulmiin

Esimerkki siitä, miten opiskelijan opiskeluongelmia voidaan auttaa ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan perustuvalla työnohjauksellisella vertaisryhmällä. Katso video (9 min).

"Tällainen ryhmä pitäisi olla mahdollinen kaikille opiskelijoille." - Vertaisryhmään osallistunut opiskelija

Ryhmä ryhmä - työnohjauksellinen koulutus

Esimerkki korkeakouluopettajille suunnatusta työohjauksellisesta koulutuksesta, jonka avulla opettajat voivat kehittää omaa ryhmänohjausosaamistaan. Koulutus toteutetaan tutkivana ryhmäprosessina, jossa ratkotaan opettajien todellisia ryhmänohjaustilanteita. Katso video (7 min).

"Tähän mennessä olen joka kerta saanut Ryhmä ryhmästä jotain uutta työkalupakkiini. Kiitos siitä!" - Ryhmään osallistunut yliopisto-opettaja

Ohjauksellinen tiedonhankintahaastattelu tutkielmaseminaarissa

Kuvaus siitä, miten voidaan toteuttaa tutkielmaseminaarin ohjauskeskustelu ja auttaa opiskelijaa hahmottamaan tavoitteita ja työvaiheita suhteessa tiedonhankintaan. Katso video (6 min).

Haastavat ohjaustilanteet -työpaja

Diasarja käsittelee mm. ohjaustyön rajojen hahmottamista, havaitsemista, puheeksi ottamista ja eteenpäin ohjaamista sekä antaa toimintaohjeita haastaviin ohjaustilanteisiin. Tekijöinä opintopsykologit Kaisa Poutanen, Taija Tuominen, Juha Nieminen ja Satu Eerola. Lue lisää: PDF / Issuu.com / Slideshare.net

 ”Viides luokka” - opinnoissaan viivästyneiden vertaistukiryhmä

Tampereen ammattikorkeakoulun ”viidennellä luokalla” tarjotaan hitaasti edenneille opiskelijoille vertaistukea ja apua valmistumiseen ja pohditaan opintojen hidastumista ja valmistumisen viivästymistä sekä oppilaitosten keinoja edistää opintojen sujuvuutta. Lue lisää: PDF / Issuu.com

Tukiseteli - joustava apu erityistä tukea tarvitsevalle oppijalle

Oppilaitokset ovat velvoitettuja takaamaan kaikille opiskelijoille tasavertaiset mahdollisuudet opiskeluun. Tähän tarvitaan joustavia tukimuotoja. Tampereen ammattikorkeakoulussa on otettu käyttöön tukiseteli, jolla opiskelijat voivat lunastaa itselleen opetukseen ja arviointiin liittyvää tukea. Lue lisää: PDF / Issuu.com

Callidustuutorointi - vertaistukea opiskelijoille

Opintojen edetessä karttuvia koulutukseen ja uraan liittyviä kokemuksia jakamalla voidaan ohjata ja tukea nuorempia opiskelijoita heidän opintopolullaan. Tampereen ammattikorkeakoulussaon luotu tuutorointimalli, jossa jokaiselle opintoryhmälle koulutetaan oma callidus- eli kokemustuutori. Lue lisää: PDF / Issuu.com

Gradukuntoon-ryhmä viivästyneille tutkielman tekijöille

Gradukuntoon-ryhmämalli tukee tutkielmassaan viivästyneitä opiskelijoita. Sen avulla pyritään auttamaan pro gradu- tutkielman kanssa ongelmiin ajautuneita opiskelijoita pääsemään uudestaan kiinni gradun työstämiseen tai saattamaan gradu päätökseen. Lue lisää: PDF / Issuu.com .

Opiskelukyky- ja stressihallintakurssin käsikirja

Stressinhallintakurssi kehitettiin ehkäisemään opiskelijoiden uupumisesta johtuvia opiskeluongelmia. Kurssilla tutustutaan omakohtaisten kokemusten kautta stressiä tuottaviin ja sääteleviin tekijöihin sekä stressinhallintakeinoihin, ja käsitellään mm. tavoitteiden asettamista, ajanhallintaa ja jaksamista opiskelussa. Lue lisää: PDF / Issuu.com . 

Vinkkejä työyhteisöjen kehittämiseen

Ryhmäinterventiot työntekijän ja työyhteisöjen kehittämisessä

Animoidulla piirrosvideolla kerrotaan, miten Tampereen yliopistossa on toteutettu korkeakouluopettajille ryhmäinterventioita: vertaismentorointia ja työnohjauksellista koulutusta. Katso video (7 min) tai lue lisää: PDF / Issuu.com .

Ryhmä ryhmä - työnohjauksellinen koulutus

Esimerkki korkeakouluopettajille suunnatusta työohjauksellisesta koulutuksesta, jonka avulla opettajat voivat kehittää omaa ryhmänohjausosaamistaan. Koulutus toteutetaan tutkivana ryhmäprosessina, jossa ratkotaan opettajien todellisia ryhmänohjaustilanteita. Katso video (7 min).

"Tähän mennessä olen joka kerta saanut Ryhmä ryhmästä jotain uutta työkalupakkiini. Kiitos siitä!" - Ryhmään osallistunut yliopisto-opettaja

Miten projekteilla vaikutetaan?

Haastattelu, jossa käydään läpi korkeakoulujen projektin menestystekijöitä Campus Conexus -projektin kokemusten perusteella. Katso video (11 min).

Videoluennot

Vesa Korhonen: Opiskelijana yliopistossa

Katsaus Campus Conexus -hankkeen opiskelijatutkimuksen antiin ja opiskelijalähtöiseen kiinnittymisen arviointiin. Katso videotallenne (30 min).

Sanna Vehviläinen: Hyvän ohjauksen elementit

Kokonaisjäsennys ohjauksesta yliopistossa: ohjauksen haasteet ja hyvän ohjauksen tunnusmerkit. Katso videotallenne (47 min) ja Prezi-esitys.

Johanna Annala: Yliopiston opetussuunnitelmatyön uudet suuntaviivat

Tutkimuksia ja kokemuksia opetussuunnitelman merkityksestä yliopistossa sekä OPS-työhön liittyvistä kysymyksistä ja prosesseista. Katso videotallenne (45 min).

Kai Halttunen: Tiedonhankinnan ohjauksesta

Kuvaus projektissa kokeilluista ja hyviksi havaituista tiedonhankinnan ohjaukseen liittyvistä piloteista ja käytännön toimintamuodoista. Katso videotallenne (27 min).

 

 

Tälle sivulle on koottu erilaisia projektin aikana kehitettyjä työkaluja ja toimintamalleja, joita kaikki opettajat, ohjaajat, kehittäjät ja opiskelijat voivat vapaasti hyödyntää omassa työssään.

Verkkopalvelut ja -työkalut

TTY Piiri - sosiaalinen verkkopalvelu

Sosiaalinen verkkopalvelu, jonka sisältää opettajille ja opiskelijoille monipuolisia välineitä. Tukee vuorovaikutusta, verkostoitumista ja kollaboratiivista työskentelyä. Lisätiedot Piirin verkkosivuilta.

"Oman toiminnan analysointi on aina hyödyllistä. Sitä kautta voi katsoa, onko jotain parannettavaa tai toimenpiteissä tehostettavaa." - Piiriä käyttänyt opiskelija

Nexus-itsearviointikysely

Nexus-kysely on opiskelijan itsearvioinnin sähköinen apuväline ja ohjauksen työkalu. Kysely keskittyy opiskelun ja opintoihin kiinnittymisen teemoihin. Lue lisää sähköisestä Nexus-oppaasta.

Innolla opiskelukykyä -materiaali

Innolla opiskelukykyä -materiaalipaketin avulla on mahdollista perehtyä opiskelukykyyn liittyviin asioihin sekä kehittää ohjatun keskustelun avulla erilaisia yhteisöjä opiskelukykyä paremmin tukeviksi. Tutustu sähköiseen materiaalipakettiin.

"Hyvä materiaali. Tätä voi hyödyntää omassa työssä. Kiitos!" - Opiskelukyky-työpajaan osallistunut opettaja

Ideoita opetukseen ja ohjaukseen

Tiedonhankinnan ohjauksen erityispiirteistä

Piirrosanimaatiovideossa käydään läpi, mitä tiedonhankinta on ja miten oppijoita voi ohjata kehittymään siinä. Katso video (15 min).

Tiedonhankinnan ohjaaminen tutkielmaseminaarissa

Esittely toimintamalleista ja työkaluista, joilla voidaan sulauttaa tiedonhankinnan ohjaus tutkielmaseminaariin. Perustana on Tampereen yliopistossa toteutettu pilottikokeilu. Katso video (8 min).

"Tämänkaltainen työskentely on toiminut hyvin. Opiskelijat kiinnostuvat selkeästi enemmän toistensa esittämistä tiedonlähteistä ja pohtivat niitten merkitystä." - Tutkielmaseminaarin vetäjä

Otetta opintoihin - ratkaisuja opiskelupulmiin

Esimerkki siitä, miten opiskelijan opiskeluongelmia voidaan auttaa ratkaisukeskeiseen lähestymistapaan perustuvalla työnohjauksellisella vertaisryhmällä. Katso video (9 min).

"Tällainen ryhmä pitäisi olla mahdollinen kaikille opiskelijoille." - Vertaisryhmään osallistunut opiskelija

Ryhmä ryhmä - työnohjauksellinen koulutus

Esimerkki korkeakouluopettajille suunnatusta työohjauksellisesta koulutuksesta, jonka avulla opettajat voivat kehittää omaa ryhmänohjausosaamistaan. Koulutus toteutetaan tutkivana ryhmäprosessina, jossa ratkotaan opettajien todellisia ryhmänohjaustilanteita. Katso video (7 min).

"Tähän mennessä olen joka kerta saanut Ryhmä ryhmästä jotain uutta työkalupakkiini. Kiitos siitä!" - Ryhmään osallistunut yliopisto-opettaja

Ohjauksellinen tiedonhankintahaastattelu tutkielmaseminaarissa

Kuvaus siitä, miten voidaan toteuttaa tutkielmaseminaarin ohjauskeskustelu ja auttaa opiskelijaa hahmottamaan tavoitteita ja työvaiheita suhteessa tiedonhankintaan. Katso video (6 min).

Haastavat ohjaustilanteet -työpaja

Diasarja käsittelee mm. ohjaustyön rajojen hahmottamista, havaitsemista, puheeksi ottamista ja eteenpäin ohjaamista sekä antaa toimintaohjeita haastaviin ohjaustilanteisiin. Tekijöinä opintopsykologit Kaisa Poutanen, Taija Tuominen, Juha Nieminen ja Satu Eerola. Lue lisää: PDF / Issuu.com / Slideshare.net

 ”Viides luokka” - opinnoissaan viivästyneiden vertaistukiryhmä

Tampereen ammattikorkeakoulun ”viidennellä luokalla” tarjotaan hitaasti edenneille opiskelijoille vertaistukea ja apua valmistumiseen ja pohditaan opintojen hidastumista ja valmistumisen viivästymistä sekä oppilaitosten keinoja edistää opintojen sujuvuutta. Lue lisää: PDF / Issuu.com

Tukiseteli - joustava apu erityistä tukea tarvitsevalle oppijalle

Oppilaitokset ovat velvoitettuja takaamaan kaikille opiskelijoille tasavertaiset mahdollisuudet opiskeluun. Tähän tarvitaan joustavia tukimuotoja. Tampereen ammattikorkeakoulussa on otettu käyttöön tukiseteli, jolla opiskelijat voivat lunastaa itselleen opetukseen ja arviointiin liittyvää tukea. Lue lisää: PDF / Issuu.com

Callidustuutorointi - vertaistukea opiskelijoille

Opintojen edetessä karttuvia koulutukseen ja uraan liittyviä kokemuksia jakamalla voidaan ohjata ja tukea nuorempia opiskelijoita heidän opintopolullaan. Tampereen ammattikorkeakoulussaon luotu tuutorointimalli, jossa jokaiselle opintoryhmälle koulutetaan oma callidus- eli kokemustuutori. Lue lisää: PDF / Issuu.com

Gradukuntoon-ryhmä viivästyneille tutkielman tekijöille

Gradukuntoon-ryhmämalli tukee tutkielmassaan viivästyneitä opiskelijoita. Sen avulla pyritään auttamaan pro gradu- tutkielman kanssa ongelmiin ajautuneita opiskelijoita pääsemään uudestaan kiinni gradun työstämiseen tai saattamaan gradu päätökseen. Lue lisää: PDF / Issuu.com .

Opiskelukyky- ja stressihallintakurssin käsikirja

Stressinhallintakurssi kehitettiin ehkäisemään opiskelijoiden uupumisesta johtuvia opiskeluongelmia. Kurssilla tutustutaan omakohtaisten kokemusten kautta stressiä tuottaviin ja sääteleviin tekijöihin sekä stressinhallintakeinoihin, ja käsitellään mm. tavoitteiden asettamista, ajanhallintaa ja jaksamista opiskelussa. Lue lisää: PDF / Issuu.com . 

Vinkkejä työyhteisöjen kehittämiseen

Ryhmäinterventiot työntekijän ja työyhteisöjen kehittämisessä

Animoidulla piirrosvideolla kerrotaan, miten Tampereen yliopistossa on toteutettu korkeakouluopettajille ryhmäinterventioita: vertaismentorointia ja työnohjauksellista koulutusta. Katso video (7 min) tai lue lisää: PDF / Issuu.com .

Ryhmä ryhmä - työnohjauksellinen koulutus

Esimerkki korkeakouluopettajille suunnatusta työohjauksellisesta koulutuksesta, jonka avulla opettajat voivat kehittää omaa ryhmänohjausosaamistaan. Koulutus toteutetaan tutkivana ryhmäprosessina, jossa ratkotaan opettajien todellisia ryhmänohjaustilanteita. Katso video (7 min).

"Tähän mennessä olen joka kerta saanut Ryhmä ryhmästä jotain uutta työkalupakkiini. Kiitos siitä!" - Ryhmään osallistunut yliopisto-opettaja

Miten projekteilla vaikutetaan?

Haastattelu, jossa käydään läpi korkeakoulujen projektin menestystekijöitä Campus Conexus -projektin kokemusten perusteella. Katso video (11 min).

Videoluennot

Vesa Korhonen: Opiskelijana yliopistossa

Katsaus Campus Conexus -hankkeen opiskelijatutkimuksen antiin ja opiskelijalähtöiseen kiinnittymisen arviointiin. Katso videotallenne (30 min).

Sanna Vehviläinen: Hyvän ohjauksen elementit

Kokonaisjäsennys ohjauksesta yliopistossa: ohjauksen haasteet ja hyvän ohjauksen tunnusmerkit. Katso videotallenne (47 min) ja Prezi-esitys.

Johanna Annala: Yliopiston opetussuunnitelmatyön uudet suuntaviivat

Tutkimuksia ja kokemuksia opetussuunnitelman merkityksestä yliopistossa sekä OPS-työhön liittyvistä kysymyksistä ja prosesseista. Katso videotallenne (45 min).

Kai Halttunen: Tiedonhankinnan ohjauksesta

Kuvaus projektissa kokeilluista ja hyviksi havaituista tiedonhankinnan ohjaukseen liittyvistä piloteista ja käytännön toimintamuodoista. Katso videotallenne (27 min).

 

 

 
iStart-julkaisujärjestelmä - ConnectingTalents Oy